ארבע לשונות של גאולה

בס"ד גאולה – אנחנו אוטטו בפסח וההכנות לקראתו הן במלוא הקיטור, עד ליל הסדר עת נשב ביחד עם בני משפחותינו כבנות חורין. האמנם בנות חורין אנו ? והוצאתי מסבלות-מהעינוי-האמנם יצאנו ממצרים- מהמייצרים של ליבנו?. והצלתי מעבודתם-מהעבדות-האומנם אנו מרגישות ניצולות מהעבדות לדפוסים הלא מוצלחים שלנו? וגאלתי אתכם בזרוע נטויה-מהגרות- האומנם אנחנו גאולות מהגרות שלנו, מהתפיסה הגויית …

ארבע לשונות של גאולה לקריאה »