בואו לא נרגיש כנעמי השבה משדה מואב, אלא כרות אם המלוכה.

מתנות החג – בימים אלה לפני חג השבועות, חג מתן תורה בו נהוג לקרא את מגילת רות, לפני קריאת המגילה המגלה לנו שלפני כל מלוכה, כל התרוממות קודמת מסכת יסורים מצד אחד, ומסירות נפש מצד שני. היסורים המתגלים במגילה ידועים, נעמי מתאלמנת מבעלה ושוכלת את שני בניה היקרים ויוצאת לשוב הביתה ריקה ומושפלת, אך מהמקום …

בואו לא נרגיש כנעמי השבה משדה מואב, אלא כרות אם המלוכה. לקריאה »