052-5932500
058-5932500

שלושת המימדים

השיטה המשלבת ידע ממקורות שונים: רפואה סינית, רפואה מערבית, פסיכולוגיה , חקר התודעה ועוד.
מדוע השיטה מכונה בשם זה? משום שבאדם פועלים שלושה מימדים במקביל: המימד התחושתי, המימד הרגשי והמימד המנטלי. לתחושות יש כתובת פיזית מוגדרת. הרגשות הם אנרגיה נפשית בתנועה, ובמחשבות שלנוו ישנםם תפיסות, אמונות ודפוסים.

יש לנו שני מיימדי תודעה, בהם אנו מאחסנים את המידע: המודע והלא מודע. הלא מודע אשר 90% מהמידע מאוחסן בו,  מעבד פי 500,000 מידע יותר מאשר המודע. בחלק הלא מודע שקע מטען  הכולל תחושה רגש , מזמן הווצרותנו  ובמשך החיים, חומרים נפשיים הכוללים רגשות ויצרים מודחקים, זיכרונות וחוויות.  אשר התכסו  ב"אשפה" מרעילה, הכוללת תחושות רעות, רגשות שליליים ומרעילים, אמונות מחלישות, רגשות אשמה, רגשות נחיתות ועוד.

החלק הלא מודע גדול  בהיקף החומר שבו, ובהשפעתו על אישיותנו. לכן, על מנת שנוכל לתפקד במלואנו, נצטרך קודם לנקותו מהאשפה שהצטברה.

דילוג לתוכן